August 7, 2014

I like OnlineTyari GK App. You can also install it on your Android phone. To know more about app, visit http://www.onlinetyari.com/hindi

July 22, 2014


July 15, 2014

सौ चा वाढदिवस... पु ल देशपांडे

Aanand... आनंद


तुमच्या आयुष्यातला आनंद
त्या विघ्नहर्त्याच्या
कानाइतका विशाल असावा..
अडचणी उंदराइतक्या लहान
असाव्यात..
आयुष्य त्याच्या सोंडे इतके
लांब असावे आणी
आयुष्यातले क्षण मोदकाप्रमाणे
गोड असावेत..
बाप्पाच्या चरणी तुमच्यासाठि प्रार्थना..
बाप्पाच्या चरणी तुमच्या सर्वांनसाठि प्रार्थना...

॥ ॐ श्री गणेशाय नमं ॥
संकष्टीच्या हार्दीक शुभेच्छा.

July 11, 2014

पाउस

पाउस

पाउस कोसळतो छपरावरती
त्यावरुन सांडती हजारो मोती
काही माझ्या गाली पडती
काही करती गंधित माती

पाउस कसा हा
अल्लड खेळातो
कधी पानांतून
तर कधी मनातून झरतो

मनातील गाणे
पाउस जाणतो
अबोल शब्दांना तो
सुर लावतो

मन माझे एकाकी
पाउस त्याला वेड लावतो
नाही कुणी येणारे जरी
उगा मिलनाची ओढ लावतो

थोडा खुलवतो
थोडा झुलवतो
आकांक्षांना तो पंख लावतो
ओंजळीत साठलेल्या तळ्याकाठी
स्वप्नांचे तो गाव बांधतो

पाउस येतो
पाउस जातो
मनाचे रितेपण तसेच राहते
आंतरिच्या अश्रुंमधुन
पावसाचेच गाणे उमटते

---- प्रसाद कोलते

July 10, 2014

पावसाची सर...

;;