April 19, 2014

Mitra.... मित्र ...

पाहटेला क्षितिजावर....
चांदण्यांचा गाव
आणि कुशीत येताना तुझा
झोपेत असल्याचा आव...
चंद्रशेखर गोखले

April 18, 2014

आठवणींचे कोष उलगडताना
किती खोलवर सापडलास तू ,
मीच जिथपर्यंत पोहचले नव्हते
तिथपर्यंत कसा पोहचलास तू ?

Spast Bola...

April 17, 2014

Swapne... स्वप्ने

April 16, 2014

याला जीवन ऐसे नाव

Aathvani... आठवणी...
 आठवणी कधीच सुखद नसतात. त्या दुःखाच्या असोत वा आनंदाच्या. दुःखाच्या असतील तर वाया गेलेला भूतकाळ आठवतो म्हणून त्रास होतो आणि त्या सुखाच्या असतील तर ते क्षण निसटले म्हणून त्रास होतो.....व.पु.काळे


;;