August 20, 2015

तु म्हणजे एक स्वप्न,भल्या पहाटे पडणारे,
तरीही खोटे ठरणारे,मनात दडुन ठेवलेले,
कितीही भासविले तरीही, डोळ्यातुन ओघळारे

4 comments:

Kavita Rokade said...

very nice

Kavita Rokade said...

very nice

Kavita Rokade said...

very nice
i realy like this

Kavita Rokade said...

woow very nice i like this

Post a Comment