January 5, 2016

मी तुला छळलं
पण हे नकळत घडलं
वर वर शांत दिसणारं डबक
किती अस्वस्थ असतं
हे मला दगड मारल्यावर कळलं

0 comments:

Post a Comment