March 24, 2015

मिठी

मिठी या शब्दात
केवढी मिठास आहे
नुसता उच्चारला तरी
कृतीचा भास आहे

-चंद्रशेखर गोखले

0 comments:

Post a Comment